Podmínky ochrany osobních údajů WebSurf.cz

platné a účinné od 01. 01. 2018

Zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání
obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit marketingu internetového obchodníka.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správcem Vašich osobních údajů je Petr Jurkulák, sídlem Horní Libchava 304, 471 11 Horní Libchava, IČ: 76401502 (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce jsou shodné s údaji provozovatele. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů, obchodních sdělení, zboží a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy činí minimálně dvou let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy SuperNetwork, s.r.o. (provozovatel datového centra), Facebook Inc (sociální síť), Google Adwords (reklamní služby), Google analytics (analytické služby), Seznam, a.s. (reklamní služby, Toplist, s.r.o. (analytické služby).

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu provozovatele info@websurf.cz. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

7. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím formuláře registrace. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

9. KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE
Poštovní adresa pro doručování: Horní Libchava 304, 471 11 Horní Libchava, adresa elektronické pošty info@websurf.cz, telefon +420 728 804 788. Preferujeme e-mailovou komunikaci.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2018